Rezervasyon
Image Alt

Kalite Politikamız

KALİTE & GIDA GÜVENLİĞİ & ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

LİMAK INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS olarak “Sıcak Misafirperverlik & Mükemmel Hizmet” mottomuzla

  • Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun işletim ve yönetim sistemimizi kurar ve uygulanmasını sağlarız. Her zaman daha iyisi olabileceği inancı ile misafir memnuniyeti ve hizmet kalitemizi sürekli ölçer ve iyileştiririz. Personelimizi bilinçlendirmek ve sistemin devamlılığını sağlamak için eğitimin sürekliliğine önem veririz.
  • Ülke ve bölge politikalarına uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yaparız. Yatırımlarımızda misafir beklentilerini dikkate alır, teknolojiyi yakından takip ederek, kendimizi geliştirip, tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi hep yapıcı yönde kullanırız.
  • Şeffaf yönetim biçimimizle, tüm çalışanların sistemimize katkıda bulunmasını sağlarız. Kurum kimliğini tüm çalışanlara aşılayarak ekip çalışmasına inanan çalışanlar yaratır ve uzun süreli grup bünyesinde kalmalarını sağlarız. Yatak kapasitemizi sürekli artırırız. Yaptığımız öncü çalışmalarla sektöre yön verir, örnek oluruz. Personele ve misafirlere ayrımcılık (dil, din, ırk) yapılmaz. Herkes eşit olarak değerlendirilir.
  • Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz gıdalar sunarız. Hammadde alımı, depolaması, hazırlanması ve sunumunda ülkemizde yayımlanmış yasa ve yönetmeliklere uyarız. Hedefimiz gıda güvenliği standartlarını sürekli olarak yükseltmek ve bunun bir sistem olarak uygulanmasını sağlamaktır.
  • Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirmek için gayret ederiz.
  • Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getiririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız.
  • Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın; sadece personelimize değil, konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerce de benimsenmesini sağlamaya çalışırız.  Yerel yönetimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal projelerin üretilmesine katkıda bulunuruz.
  • Bulunduğumuz yerlerde yerel istihdamı artırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.
  • Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları (cinsel sömürü dahil) sömürü türlerine karşı korumak için gerekli tedbirleri alır, çocuklarla ilgili tüm şüpheli eylemlerin yerel yetkililere ve ilgili kuruluşlara raporlanmasını sağlarız.