Rezervasyon

Enerji Politikamız

  • Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak, enerji kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanırız.
  • Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, enerji tüketimlerini ve enerji tüketimleri kaynaklı karbon emisyonunu izler, olumsuz etkileri ve olası tehlikeleri kontrol altına alırız.
  • Enerji tüketimini en aza indirmek için gayret eder, çalışanlarımızı bilinçlendirmek için eğitimin sürekliliğine önem veririz.
  • Enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın, sadece çalışanlarımız tarafından değil; misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızca da benimsenmesini sağlamaya çalışırız.
  • Enerji yönetim sistemini, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve standartların gereklilikleri doğrultusunda yönetiriz.
  • Enerji yönetim sistemi hedeflerini belirleyerek bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakları sağlar, sürekli gözden geçirerek süreçleri iyileştirmek için çalışır, tedarik ve tasarım süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı taahhüt ederiz.